Sunday, December 29, 2013

Luớt web 1 vòng, học 1 sàn tin: từ MicroAd Vietnam đến ý tuởng về App cho tin tức

MicroAds  là 1 platform quảng cáo của Nhật (có phòng R&D chuyên về display ads ở Japan ) có real-time bidding và bắt đầu chú ý đến thi truờng VietnamCirca (http://cir.ca ) là startup , có lẽ sẽ có đột phá trong 2014 ở lĩnh vực mobile cho news bằng cách mang tính trải nghiệm (UX) tốt cho nguời dùng mobile. 

Tech Stack:
  • scalable services, from web indexing and visualization to an API for the real-time delivery of content and metadata
  • conceptualizing and creating intuitive, engaging, and brand-consistent mobile experiences