Thursday, December 14, 2023

Customer Data Platform (CDP) for smarter business

 


Customer Data Platform (CDP) is a software that helps businesses collect, manage, and analyze customer data. It provides a single view of the customer across all channels and devices, and it can be used to track customer behavior, identify trends, and improve marketing and sales efforts.

There are many different CDP vendors on the market, and each one has its own unique features and benefits. Some of the most popular CDP vendors include Salesforce, Adobe, Oracle and LEO CDP


When choosing a CDP, it is important to consider the specific needs of your business. Some of the factors to consider include the size of your business, the amount of customer data you have, and your budget.

Once you have chosen a CDP, you will need to implement it. This process can be complex and time-consuming, but it is essential to ensure that the CDP is properly configured and integrated with your other systems.

Once the CDP is implemented, you can begin to use it to collect and analyze customer data. This data can be used to improve your marketing and sales efforts, and it can also be used to create personalized customer experiences.

CDPs are a powerful tool that can help businesses improve their customer relationships and drive growth. If you are considering implementing a CDP, be sure to do your research and choose the right vendor for your business.

Here are some of the benefits of using a CDP:
  1. Improved customer experience: A CDP can help businesses create personalized customer experiences by tracking customer behavior and identifying their needs and preferences. This can lead to increased customer satisfaction and loyalty.
  2. Increased sales: A CDP can help businesses increase sales by providing them with insights into their customers' buying habits. This information can be used to create targeted marketing campaigns and improve the customer experience.
  3. Reduced costs: A CDP can help businesses reduce costs by automating marketing and sales tasks. This can free up employees to focus on other tasks that are more important to the business.
If you are looking for a way to improve your customer relationships and drive growth, a CDP is a valuable tool to consider.

Wednesday, May 17, 2023

Dataism - Sự khác biệt giữa Social graph và User Interest graph

Bản chất con người là sinh vật xã hội. Mặc dù một số người hòa đồng hơn những người khác, nhưng ngay cả những người kém năng động hơn cũng tìm kiếm các phương tiện để kết nối và kết nối. Trong thời đại này, internet là nguồn mạng xã hội phổ biến nhất, với vô số ứng dụng và nền tảng mạng xã hội. Như vậy, mọi người không còn cần phải gặp mặt trực tiếp hoặc đưa ra những cái bắt tay để giao tiếp. Chẳng hạn, Facebook, trang mạng xã hội lớn nhất toàn cầu đã vượt mốc 1 tỷ người dùng. Biểu đồ xã hội và biểu đồ sở thích là hai khía cạnh hình thành nên trải nghiệm của mạng xã hội. Mặc dù đôi khi được sử dụng như từ đồng nghĩa, cả hai đều có sự khác biệt.


Social Graph (đồ thị mạng xã hội) là gì?

Đây là cách thể hiện cho thấy những điều cụ thể mà một cá nhân thu hút sự quan tâm dựa trên khía cạnh mà sở thích của mọi người tạo thành một phần chính trong con người họ.

Vì Social Graph tạo thành một phần danh tính của một cá nhân, nên chúng có thể được sử dụng làm chỉ báo về sở thích, chẳng hạn như những gì một cá nhân có thể muốn mua, nơi họ muốn sống, người mà họ muốn bỏ phiếu, tương tác với gặp gỡ, v.v.

Phổ biến với các trang mạng xã hội như LinkedIn và Facebook, nó giúp duy trì và vạch ra các mối quan hệ xã hội. Nó cũng dựa trên lý thuyết rằng người tiêu dùng có thể thích những thứ mà bạn bè thích.

Social Graph hình thành các mô hình kinh doanh và doanh thu, như thường thấy trên Facebook. Do đó, các nhà quảng cáo có thể cho chúng tôi thông tin được cá nhân hóa để phân phối các quảng cáo hấp dẫn và có ý nghĩa.

User Interest Graph (đồ thị sở thích người dùng) là gì?

Đây là một đại diện trực tuyến về những thứ riêng biệt mà một người quan tâm. Chúng được sử dụng để tạo mạng lưới sở thích của một người trên các trang truyền thông xã hội như Facebook bằng cách tổ chức xung quanh sở thích của một người. Amazon cũng đã khai thác biểu đồ sở thích thông qua công cụ đề xuất, theo đó công ty cho người tiêu dùng biết những khách hàng khác có lịch sử mua hàng tương tự đã mua gì.

Dựa trên giao điểm giữa nội dung trang web và biểu đồ sở thích, điều này cung cấp phương tiện cá nhân hóa trang web. Tuy nhiên, một biểu đồ sở thích chính xác phải tính đến các sở thích đã khai báo chẳng hạn như sở thích, ảnh và nhận xét được gắn thẻ cũng như lượt thích.

Tầm quan trọng của User Interest Graph
  • Kết nối những người có cùng sở thích trong xã hội hoặc mạng xã hội
  • Nó rất quan trọng trong marketing vì nó cung cấp khả năng phân tích tập khách hàng (audience analytics) 
  • Nó hỗ trợ lập hồ sơ hành vi trong marketing bằng cách nhắm mục tiêu người tiêu dùng dựa trên sở thích
  • Giúp phát triển sản phẩm thông qua việc sử dụng lợi ích của khách hàng

Điểm tương đồng giữa Biểu đồ xã hội và Biểu đồ sở thích
  • Cả hai định hình lại trải nghiệm của mạng xã hội và thị trường hàng hoá tiêu dùng
Sự khác biệt giữa Biểu đồ xã hội và Biểu đồ sở thích


Social Graph đề cập đến một biểu diễn cho thấy những điều cụ thể mà một cá nhân thu hút sự quan tâm dựa trên khía cạnh mà sở thích của mọi người tạo thành một phần chính trong con người họ. Mặt khác, biểu đồ sở thích đề cập đến một biểu diễn trực tuyến về những thứ riêng biệt mà một người quan tâm.

Trong khi Social Graph dựa trên danh tính thực của một người, User Interest Graph dựa trên những điều mà một người quan tâm.

Bảng so sánh


Tóm tắt về Social graph và Interest graph

Biểu đồ xã hội đề cập đến một biểu diễn cho thấy những điều cụ thể mà một cá nhân thu hút sự quan tâm dựa trên khía cạnh mà sở thích của mọi người tạo thành một phần chính trong con người họ. Mặt khác, biểu đồ sở thích đề cập đến một đại diện trực tuyến về những thứ riêng biệt mà một người quan tâm. Bất chấp sự khác biệt, cả hai đều định hình lại trải nghiệm của các mạng xã hội.


Tuesday, May 9, 2023

Free ebook: Customer Data Platforms - The Ultimate Handbook 2023

 

Link to download ebook:

https://datahub4uspa.leocdp.net/ct/2HtlqyYdyBjmEPJ4pkZwHZ

This ebook is written by Chat GPT, You.com and Bing Chat

Content is edited by Trieu Nguyen, the author of LEOCDP.com

Table of Contents

Chapter 1: The Rise of Customer Data Platforms

Chapter 2: Understanding Customer Data Platforms

Chapter 3: Building a Unified Customer View

Chapter 4: Segmentation, Personalization and Real-Time Behavioral Profiling

What is data segmentation in CDP ?

What is data personalization in CDP ?

What is real-time behavioral profiling in CDP ?

Chapter 5: Implementing CDPs: Challenges and Best Practices

Chapter 6: Evaluating CDP Vendors and Solutions

Chapter 7: Real-World CDP Use Cases and Success Stories

Chapter 8: The Future of Customer Data Platforms

Chapter 9. Emerging trends and opportunities in customer data management

Chapter 10. Conclusion: Thriving in the Age of Customer-Centricity


Featured Post

How to build Unified Experience Platform (CDP & DXP)

USPA framework What is USPA framework ? The USPA framework is conceptual framework, to develop Unified Experience Platform (the unified of ...