Monday, June 9, 2014

Tìm kiếm các giải pháp công nghệ khí hậu (tài trợ từ InfoDev và World Bank)

Tóm tắt: Cuộc thi Chứng Minh Khái Niệm – Proof of Concept (PoC) do chương Trình Công Nghệ Khí Hậu InfoDev của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) phối hợp với Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) được tổ chức tại Việt Nam dành cho các doanh nghiệp biến đổi khí hậu.

Với mục đích tìm kiếm và khuyến khích các đổi mới và các giải pháp công nghệ khí hậu nhằm giúp Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu phát thải, đáp ứng nhu cầu năng lượng, tăng năng suất, duy trì khả năng cạnh tranh, và giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. cuộc thi PoC đặc biệt quan tâm đến những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực:

• Hiệu quả năng lượng;
• Nhiên liệu sinh học và sinh khối;
• Nông nghiệp bền vững;
• Công nghệ thích ứng;
• Công nghệ vận chuyển:
• Công nghệ năng lượng tái tạo;
• Quản lý và lọc nước;
• Các ngành công nghệ khí hậu khác.

Khoản tài trợ của cuộc thi lên tới 1 tỷ đồng. Số tiền này được dùng cho việc phát triển, triển khai và/hoặc mở rộng một sản phẩm hay dịch vụ. Ngoài ra, 30 ứng viên xuất sắc nhất là các doanh nghiệp, dự án, nhóm nghiên sẽ được ưu tiên tiếp cận chương trình của Trung tâm sáng tạo khí hậu Việt Nam (CIC Việt Nam) và toàn bộ các dịch vụ tư vấn của chương trình (đào tạo, cố vấn, cơ sở vật chất và đầu tư).
more info từ Links:
http://www.twenty.vn/cong-dong/proof-concept-tim-kiem-cac-giai-phap-cong-nghe-khi-hau
http://www.vietnamcic.org/

Mình có vài ý tưởng từ framework Rfx, viết nháp ra như sau, bạn nào muốn làm thì mình có thể tư vấn giúp, (connect at https://www.facebook.com/tantrieuf31 )
chủ yếu tập trung chính:
• Nông nghiệp bền vững;
• Công nghệ thích ứng;

ý tưởng công nghệ:
http://www.mc2ads.com/2014/01/from-big-data-to-disaster-response.html
http://www.mc2ads.com/2013/12/palantir-big-data-technologies-tu-quy.html

Kiến trúc chính:
Giao diện (học hỏi thêm từ PALANTIR BIG DATA TECHNOLOGIES )