Monday, June 24, 2019

The Secret to a Genius Marketing Analytics Organization

By studying 10,000 job postings, Gartner experts uncovered how Genius brands create successful marketing analytics organizations.
CMOs continue to list analytics as a top priority for their marketing organizations. Yet some organizations still lose their data scientists because they haven’t adequately supported them with data engineers. Or they haven’t yet learned the crucial need for data interpreters.


“Since 2007, we’ve seen a lot of hiring for senior roles,” Eubanks said. “Not much has changed.”
Historically, most companies organized and operated by channels and platforms. But there’s a difference between how you organize and how you operate. Today, however, modern organizations are moving toward individual strengths, empowered decision making and an agile framework.
Feeble brands invest in a heavier management layer. Genius brands put their hiring weight into more workers in technology, analytics, and with a stronger strategy bent. They align their operational model to their data stack.
“Genius organizations aren’t hiring more managers,” Eubanks said. “They’re hiring more people to get the work done.”


Gartner research finds that brands it classifies as genius brands align their operational model to their data and analytics stack.The data study also showed three sets of emerging data and analytics skills: Data engineering,data science and advanced engineering, visualization and reporting.


Gartner research shows three sets of data and analytics skills have recently emerged: data engineering, data science and advanced engineering.Gartner outlines the evolution of top marketing analytics skills keywords from 2014 to 2018.
Gartner: The evolution of top marketing analytics skills keywords from 2014 to 2018

Thursday, June 6, 2019

What is a Customer Data Platform?A Customer Data Platform (CDP) is a system that collects and stores all your customer data, for analysis and use by marketers. A CDP makes it easier for marketers to build and execute targeted, data-driven strategies.


A key function of a Customer Data Platform is to unify fragmented customer data within business silos. For example, CRM, mobile, transactional, website, email and third party data. This data then undergoes a Single Customer View process, which matches, merges and de-duplicates the data. The result is a 'Single Source of Truth', for consistent treatment by marketing across all channels.


customer data platform (CDP) is a type of packaged software which creates a persistent, unified customer database that is accessible to other systems. Data is pulled from multiple sources, cleaned and combined to create a single customer profile. This structured data is then made available to other marketing systems.[1] According to Gartner, customer data platforms have evolved from a variety of mature markets, "including multichannel campaign management, tag management and data integration."[2]
The CDP market is currently a $300 million industry and projected to reach $1 billion by 2019.

Capabilities
In addition, some CDPs provide additional functions such as marketing performance measurement analytics, predictive modeling, and content marketing.
Commonalities across CDPs:
  • marketer-managed;
  • unified, persistent, single database for customer behavioral, profile and other data, from any internal or external source;
  • consistent identifier that links all of a customer's data;
  • accessible by external systems and structured to support marketers' needs for campaign management, marketing analyses and business intelligence;[4]
  • provide a 360-degree view of the customer; and
  • allow users the capability to predict the optimum next move with a customer.[5]
Data Management Platform (DMP) collects anonymous web and digital data. CDPs collect data that is tied to an identifiable individual. Users of CDP can leverage the intelligence to provide more personalized content and delivery.
data warehouse or data lake collects data, usually from the same source and with the same structure of information. While this information can be manually synthesized, neither type of system delivers the identity resolution needed to build a consolidated single customer view. Data warehouses are often updated at scheduled intervals whereas CDPs ingest and make available data in real time. In practice, most CDPs use the same technologies as data lakes; the difference is the CDP has built-in features to do additional processing to make the data usable, while a data lake may not.

Marketing automation systems[edit]

A CDP is fundamentally different in design and function when compared with marketing automation systems, though CDPs provide some of the functionality of marketing systems and customer engagement platforms. CDP tools are designed to talk to other systems. They retain details from other systems that the engagement or automation tool does not. This is valuable for trend analysis, predictive analytics, and recommendations that can leverage historical data.[6]

CDP vs DMP[edit]

Main differences between a customer data platforms (CDP) vs. data management platforms (DMP):[5]
AttributeCDPsDMPs
Customer data managementManage an individual customer with a single profile.Manage segments of customers with anonymous profiles.
Data sourcesWork with both anonymous data (Cookie, device IDs and IP address) and known individual data (e.g. names, addresses, email, phone).Work mainly with anonymous data (cookies, device IDs and IP addresses).
Data unification methodsUse sophisticated cleansing and matching algorithms to provide high-quality unified customer profiles.Use deterministic key matching to track customers and build anonymous profiles across digital channels.
Data updatesContinuously processes batch and streaming data to keep profiles up to date and accurate.Updates customer profiles via batch process every one or two days.
Data maintenanceMaintains customer golden records that persist over time.Maintains an anonymous customer record for a short period of time.
Image result for Customer Data Platform
CDP is just a new DMP but cooler for marketing and improve ROI for business
Source https://www.slideshare.net/mParticle/welcome-to-the-cdp-era-113831673

Sunday, March 3, 2019

Hiểu, Học và ứng dụng Big Data như thế nào ?

1. Big data là gì? Nó khác gì với việc lưu giữ và phân tích data truyền thống ?Nguồn gốc: 

Từ khi Internet, việc lưu trữ dữ liệu, thông tin là yêu cầu bắt buộc. Sự phát triển các công nghệ lưu trữ từ 1960s (khai sinh mạng Internet đầu tiên) là dùng file để lưu trữ thông tin.
Khi Google sinh ra, họ đã phát minh ra cách thức scale việc lựu trữ và xử lý ở mức cao hơn (mô hình Map-Reduce) để sắp xếp lại gần toàn bộ thông tin trên Internet .
Lịch sử Database Technology qua các thời kỳ khác nhau
Mốc thời gian 2002 đánh dấu cho bước nhảy vọt do Google tiên phong, cách mạng Dot Com phát triển

Định nghĩa:


Big data là tập hợp dữ liệu lớn và phức tạp vượt mức đảm đương của những ứng dụng và công cụ truyền thống. Kích cỡ của Big Data đang từng ngày tăng lên, tính đến năm 2012 mỗi ngày có 2,5 exabyte dữ liệu được sinh ra (exabyte bằng 1 tỷ gigabyte), và đến năm 2025 IDC dự đoán số liệu này sẽ là 163 zettabyte (zettabyte bằng 1 nghìn exabyte)...
Ví dụ cho tiềm năng khối dữ liệu lớn có thể kể đến kính thiên văn Sloan Digital Sky Survey đặt tại New Mexico (Mỹ) bắt đầu đi vào hoạt động hồi năm 2000; sau một vài tuần thiết bị này đã thu thập dữ liệu lớn hơn tổng lượng dữ liệu mà ngành thiên văn học từng thu thập trong quá khứ, và sau 10 năm tổng dung lượng đã đạt đến hơn 140 terabyte (terabyte bằng 1 nghìn gigabyte).
Trong khi đó thống kê được công bố thời điểm cuối năm 2017 cho thấy Facebook đang có khoảng 2 tỷ người dùng thường xuyên và chỉ riêng ảnh cũng đã có khoảng 300 triệu bức được tải lên mỗi ngày. YouTube hay Google cũng phải lưu lại hết vô số các lượt truy vấn và video của người dùng cùng nhiều loại thông tin khác có liên quan.
Nguồn dữ liệu cho big data tăng trưởng cực nhanh cũng một phần bởi sự gia tăng số lượng và giảm giá của các thiết bị cảm biến, thu nhận thông tin trong môi trường Internet vạn vật như điện thoại, camera, micro, chip bắt sóng…

Điều quan trọng là ứng dụng của big data có mặt ở khắp mọi nơi trong các xu hướng công nghệ ảo hóa mới nhất. Ví dụ như trong một mảng sản xuất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những công nghệ mới như big data hay cloud computing sẽ giúp cảnh báo sớm sản phẩm lỗi, hỏng, từ đó phòng ngừa trước và gia tăng năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị cạnh tranh.
Để đưa ra nhận định hữu ích cho quy trình quản lý nhà máy công xưởng, dữ liệu cần được xử lý bằng các công cụ, các thuật toán để trích xuất ra được thông tin có ý nghĩa. Khi có vấn đề hiện hữu hoặc vô hình trong một công xưởng công nghiệp ví dụ như máy móc xuống cấp hoặc chi tiết hao mòn thì thuật toán phải có khả năng phát hiện và tìm cách giải quyết.
Big data còn ẩn chứa rất nhiều thông tin quý giá mà nếu trích xuất (data mining) thành công sẽ giúp rất nhiều cho việc nắm bắt xu thế trong kinh doanh, nghiên cứu khoa học, dự đoán để phòng tránh các dịch bệnh sắp phát sinh, phát hiện sớm tội phạm; dù tất nhiên mức độ ứng dụng thu thập dữ liệu cũng đặt ra nghi ngại về sự giám sát vượt quá giới hạn riêng tư của công dân trong thành phố thông minh.

Các nhóm người dùng chính trong chiến lược xây dựng Big Data trong tổ chức 

Nhóm manager có nhu cầu data nhiều nhất, trong nhóm bên trên là các data scientist làm công việc phân tích

Quy trình áp dụng:


Big Data và A.I kết hợp với nhau như thế nào ?

CLick vào hình để xem lớn, kiến trúc hệ thống Big Data và Machine Learning kết hợp lại với nhau

Các bài toán Big Data thực tế trong các ngành khác nhau2. Những đầu sách nào là must-read dành cho beginner nếu muốn tìm hiểu về big data & data analytics ? 

.3. Ứng dụng của SQL/R/Python trên thực tế ở các mô hình business tại VN hiện tại là như nào ?

SQL 

là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu bậc cao (viết code như tiếng Anh), nên khá dễ học
Do mục đích truy vấn dữ liệu nên nó cần 1 môi trường database như Access (rất cơ bản) đến MySQL (cho developer ) hay Google Big Query (trên Cloud Computing)
Học SQL miễn phí:
https://www.mikedane.com/databases/sql/
https://www.youtube.com/watch?v=HXV3zeQKqGY
PythonMonday, February 11, 2019

22 Things Big Tech Companies Know About You Right Now

You'd be surprised just how much big tech companies like Google, Facebook, Apple, Twitter and Amazon know about you.
They're collecting information about you and your habits right now.
This information is being used to market specifically to your preferences.
Wondering just how much they know about you?
Here are 22 things they're collecting data on.

1. Personal Information

First of all is basic information like your name, gender, birthday, contact information, etc.
If you're on social media in any capacity, these are easy enough to dig up unless you're using a fake name.

2. Location and Address

Most tech services make use of location tracking on smartphones.
That means where you live and your usual routes can be tracked.
This is especially useful for local businesses looking to market to customers in the area.

3. Relationship Status

Whether you're single or married affects what's marketed to you.
For instance, if you just got engaged, you may get ads related to weddings.
If you just got married, you may start seeing furniture and baby product ads.

4. Work Status and Income Level

Businesses want to market to people with employment or other sources of income.
Your income level will dictate the ads you see.

5. Educational Background

College graduates are more likely to have higher employment, which typically correlates to higher income -- accordingly, companies are tracking your education level.

6. Ethnicity

Big tech companies track your race/ethnicity.

7. Religious and Political Beliefs

They also want to know people's religious beliefs and political leanings.

8. Facial Recognition Data

Face ID is becoming more ubiquitous as a biometric security solution, mostly thanks to Apple.
Casinos, for example, have databases of facial recognition data to track everyone going in and out.
China is also tapping into the technology for their sophisticated public surveillance systems.

9. Financial and Banking Information

This is information you have to be really careful with since it involves your money.
There are people out there who can do bad things if your financial information is dug up.
But people do tend to enter their credit card numbers in online stores, so companies get them all the time.

10. IP Address

If you're using a device connected to the Internet, it will be assigned a unique IP address.
As long as your IP address is known, your online activities can be tracked.
Even your device can be hacked into if you're unlucky or not careful enough.
That's why you have to be very careful about people knowing your IP address.

11. Communications

When you send a message or make a call online, they're most likely archived in some way.
Instant messengers like Facebook Messenger stores your chat history.
Meanwhile, applications like Skype can store your call history as well.

12. Calendar Events

If you use a calendar app like Google Calendar, the data regarding those events is kept even after they're over.
Companies use it to learn how you spend your time, how organized you are, and how busy you are.

13. Search History

Every time you search something on Google or other search engines, the query gets stored.
Your search history can say a lot about what things you're interested in.

14. Media Consumed

Whatever you tend to watch on YouTube says a lot about you and your interests.
It's especially true now since are videos on just about everything on the Internet these days.
It's not just videos they're tracking -- they keep track of the games you play, music you listen to, books you read, etc.

15. Web Browsing History

Even if you delete your browser history, Google will still remember what websites you visited.
Not only do they know where you've been, but they also know how long you've stuck around.
They may also know where you go at what usual times, so they get your browsing habits.

16. Social Media Behavior

It's natural nowadays for everything you do on social media to be recorded.
Whatever you like and comment in, the pages and profiles you follow, the people you block, and so on are all kept in your account's history.

17. Purchase History

Naturally, online stores keep records of what you buy from them.
It lets you track whatever you've bought before so you know how much you've spent.
The data can also be used to advertise products you gravitate to.

18. Fitness and Health Data

Fitness trackers are everywhere now, and that fitness and health data sometimes get uploaded.
They can say much about your exercise habits, how health conscious you are, and how consistent you are with your fitness regimen.

19. Clicked Ads

Companies want to know if their ads are being clicked on.
They're tracking those clicks, as well as the ad copy and format that caused the clicks.

20. Posts Hidden from Facebook Newsfeed

Social media platforms are interested in what posts on your feed irk you.
If a certain page tends to post content that gets blocked or hidden by a lot of people, that's a cause for concern.

21. Devices Used

Companies are also interested in the devices you use to access the Internet.
This influences how they shape their media formats -- for example, the widespread use of mobile devices has caused companies to make content and ads more mobile-friendly.

22. Voice Data

More people are now using devices like Amazon Alexa or Google home to access information and buy things.
You better believe there's a record of your voice data, too.
This infographic from Visual Capitalist shows exactly what tech companies like Google, Facebook, Apple, Twitter, Amazon and Microsoft have admitted to collecting about you.

How to grow your business in the age of Digital Marketing 4.0Friday, February 1, 2019

Mười bài viết hàng đầu Deep Learning về số lượng trích dẫn năm 2018

Trong vài năm qua, với tư cách là một lĩnh vực phụ của học máy và học thống kê, Deep Learning (học sâu) đã tạo ra những bước đột phá ấn tượng trong nhiều lĩnh vực. Các công cụ nguồn mở Open Source mạnh mẽ, điện toán đám mây và một lượng lớn dữ liệu có sẵn là các khối xây dựng quan trọng để thành công trong học tập sâu. 
Phương pháp tiếp cận máy học truyền thống hoạt động giống như nửa trên của hình bên dưới. Bạn sẽ phải thiết kế một thuật toán trích xuất tính năng (feature engineering) thường liên quan đến nhiều toán học nặng (thiết kế phức tạp), không hiệu quả và hoàn toàn không hoạt động tốt (mức độ chính xác chỉ không phù hợp với các ứng dụng trong thế giới thực ). Sau khi thực hiện tất cả điều đó, bạn cũng sẽ phải thiết kế một mô hình phân loại toàn bộ để phân loại đầu vào của bạn với các tính năng được trích xuất.
Đó là rất nhiều công việc cho quy trình Machine Learning truyền thống !!!

  • Với các mạng sâu (Deep Network), chúng tôi có thể thực hiện trích xuất và phân loại tính năng trong một lần, điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ phải thiết kế một mô hình (one model).
  • Tính sẵn có của một lượng lớn dữ liệu (Big Data) được dán nhãn cũng như GPU có thể xử lý dữ liệu này song song ở tốc độ cao cho phép các mô hình này nhanh hơn nhiều so với các phương pháp trước đây.
  • Sử dụng thuật toán lan truyền ngược (back-propagation algorithm), hàm mất mát  (loss function) được thiết kế tốt và hàng triệu tham số, các mạng sâu này có thể tìm hiểu các tính năng rất phức tạp (theo truyền thống phải được thiết kế bằng tay). 
  • Chúng đã trở nên khá dễ thực hiện, đặc biệt là với các thư viện mã nguồn mở cấp cao như Keras, Pytorch và TensorFlow.

Deep Learning đã thực sự làm cho nhiều ứng dụng mới thực tế khả thi. VD như Google Translate!


Dưới đây, chúng tôi liệt kê mười bài (research papers) học sâu hàng đầu cho năm 2018: 1.Deep Learning, bởi Yann L., Yoshua Geoffrey B. & H. (2015) (trích dẫn: 5716):
Deep learning là một mô hình tính toán bao gồm nhiều lớp xử lý có thể học biểu diễn trừu tượng đa cấp của dữ liệu. Hiện tại, các phương pháp như vậy đã đạt được hiệu suất tốt nhất trong việc phát hiện mục tiêu, nhận dạng giọng nói, nhận dạng mục tiêu trực quan và nhiều lĩnh vực khác, như khám phá thuốc và genomics.


 2.TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems, by Martín A., Ashish A. B., Eugene B. C., et al. (2015) (Cited: 2,423)

Đây là một hệ thống học sâu linh hoạt có thể được sử dụng để thể hiện các thuật toán khác nhau, bao gồm các thuật toán đào tạo và suy luận cho các mô hình mạng thần kinh sâu, và nhiều nhà nghiên cứu sử dụng nó và triển khai nó cho các hệ thống máy học để đạt được nhiều nhiệm vụ. Bao gồm truy xuất máy tính và các lĩnh vực khác như truy xuất thông tin, nhận dạng giọng nói, robot, thị giác máy tính, khai thác thông tin địa lý, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khám phá thuốc tính toán.


 3.TensorFlow: a system for large-scale machine learning, by Martín A., Paul B., Jianmin C., Zhifeng C., Andy D. et al. (2016) (Cited: 2,227)

TensorFlow là một dự án nguồn mở được thiết kế để giải quyết việc đào tạo và lý luận về các mạng lưới thần kinh sâu sắc. Nó hỗ trợ một loạt các ứng dụng. TensorFlow được sử dụng bởi nhiều dịch vụ và ứng dụng của Google. Theo thời gian, nó cũng đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực học máy.


 4.Deep Learning trong Neural Networks, bởi Juergen Schmidhuber (2015) (trích dẫn: 2.196)

Bài viết này là một đánh giá về sự phát triển của học tập sâu, mạng lưới thần kinh sâu sắc và công việc liên quan. Hầu hết các nội dung giới thiệu kết quả nghiên cứu của thế kỷ trước. Mạng lưới thần kinh nông và sâu được phân biệt theo độ sâu của đường phân phối tín dụng. Đường phân phối tín dụng được xác định bởi mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hiệu quả, và mối quan hệ nhân quả này có thể được học.


 5..Human-level control through deep reinforcement learning, by Volodymyr M., Koray K., David S., Andrei A. R., Joel V et al (2015) (Cited: 2,086)

Bài báo này phát triển một loại trí thông minh nhân tạo mới gọi là "mạng Q" sâu. Sử dụng những tiến bộ gần đây trong đào tạo mạng lưới thần kinh sâu sắc, chúng tôi sử dụng chiến lược học tập củng cố từ đầu đến cuối để học các chiến lược thành công trực tiếp từ đầu vào cảm biến chiều cao. Ngoài ra, tác nhân này đã được thử nghiệm trong một số khu vực đầy thách thức của trò chơi Atari 2600 cổ điển.


 6.Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks, by Shaoqing R., Kaiming H., Ross B. G. & Jian S. (2015) (Cited: 1,421)

Trong công việc này, chúng tôi sẽ giới thiệu Mạng khuyến nghị khu vực (RPN), một tính năng hình ảnh được tích hợp đầy đủ, để triển khai mạng phát hiện đề xuất khu vực được chia sẻ. Mạng tư vấn khu vực là một mạng lưới thần kinh tích chập hoàn toàn, chia sẻ các khu vực phát hiện và đồng thời dự đoán ranh giới mục tiêu và điểm số khách quan tại mỗi địa điểm.


 7.Long-term recurrent convolutional networks for visual recognition and description, by Jeff D., Lisa Anne H., Sergio G., Marcus R., Subhashini V. et al. (2015) (Cited: 1,285)

Không giống như trường tiếp nhận không gian cố định hoặc mô hình chuỗi thời gian trung bình đơn giản để xử lý dữ liệu chuỗi, mạng nơ ron tích chập có thể đạt được phản ứng tổng hợp mô hình ở cấp độ không gian và thời gian thông qua cơ chế "sâu kép".


 8MatConvNet:Convolutional Neural Networks for MATLAB, by Andrea Vedaldi & Karel Lenc (2015) (Cited: 1,148)

Mô hình này dễ sử dụng và mở nguồn các chức năng khối xây dựng CNN của nó trong MATLAB, cung cấp các đường dẫn để tính toán các kết hợp tuyến tính với các ngân hàng bộ lọc, tính năng tổng hợp, v.v. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về cấu trúc mạng nơ ron tích chập và việc triển khai nó trong MatConvNet và cung cấp các chi tiết kỹ thuật tương tự trong hộp công cụ cho mỗi khối tính toán.


 9.Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks, by Alec R., Luke M. & Soumith C. (2015) (Cited: 1,054)

Trong công việc này, mối quan tâm chính của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách giữa CNN trong học tập có giám sát và học tập không giám sát. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một lớp các mô hình CNN với một số hạn chế về kiến ​​trúc nhất định, được gọi là Mạng chống tạo thế hệ sâu (DCGAN). Kết quả thử nghiệm cho thấy chúng là một phương pháp học tập không giám sát đầy hứa hẹn.


 10.U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, by Olaf R., Philipp F. &Thomas B. (2015) (Cited: 975)

Sự thành công của mạng lưới thần kinh sâu đòi hỏi nhiều mẫu đào tạo được dán nhãn, đó là một sự đồng thuận. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề xuất một cấu trúc mạng và chiến lược đào tạo mới để sử dụng hiệu quả hơn các mẫu chú thích hiện có để huấn luyện mô hình, dựa hoàn toàn vào các cải tiến dữ liệu mạnh mẽ.


Trên đây là tóm tắt ngắn gọn về mười bài học sâu hàng đầu năm 2018. Để biết thông tin chi tiết về bài báo, bạn có thể tham khảo liên kết văn bản gốc bên dưới mỗi bài.

Featured Post

Big Data : Nhu cầu thị trường - Định hướng nghề nghiệp - Tính chất công việc

Tập hợp một số câu hỏi từ bạn trên page https://www.facebook.com/bigdatavn  và từ các buổi thuyết trình ở Barcamp 1. Làm việc trong ngàn...