Tuesday, December 3, 2013

Lợi và hại và ý tuởng khi quảng cáo các ứng dụng smartphone (mobile ads)

1 tí khái niệm từ iAB
Location Based Advertising (LBA)
http://www.iabuk.net/sites/default/files/white-paper-docs/Location%20Based%20Advertising%20-%20Whitepaper.pdf

Nói về những cái hại  truớc:

Apple là 1 họa sỹ, và khá ghét các quảng cáo (đơn giản vì các quảng cáo chú trọng vào tiền bạc hơn là khả năng  usable & usability đối với nguời dùng)
Apple không duyệt các app có thu thập dữ liệu hành vi, thuộc loại dành cho trẻ con dưới 13 tuổi, app sẽ bị disapproved khi submit.
http://mobilemarketingmagazine.com/behavioural-ads-banned-ios-kids-apps-category/

Nếu ads không có "beneficial information." , app sẽ bị cấm cửa trên app store. Khả năng bị thu thập thông tin về vị trí là 1 điều nhạy cảm, không ai thích bị theo dõi. 
Privacy, privacy, and privacy !
http://www.informationweek.com/business/apple-bans-location-based-iphone-ads/d/d-id/1086705?

2 bài này nói về các lợi ích chung, tổng quát:
Location Targeting: Perception And Reality
Is location-based advertising right for you?

Đứng trên quan điểm của 1 user, Location Based Advertising sẽ cho thấy các ích lợi như:

  • Nguời sẽ đuợc nhận thông tin về 1 thông tin quảng cáo (giảm giá, khuyến mãi, sale off, ...) theo real-time (như sms) theo đúng vùng targeting (location).
  • Nếu cách trình bày tốt, 1 banner đẹp vài đúng thời gian+địa điểm sẽ là 1 thông điệp vô cùng giá trị (không phải vô cảm / phiền hà như SMS) 

Ý tuởng gia tăng lợi ích của LBA:  • Mang thông điệp hay, đúng thời gian và địa điểm. 
http://pttrns.com/categories/4-notifications
  • Gia tăng tính usability đối với userXây dựng 1 browser chỉ dành để hiển thị quảng cáo ?