Tuesday, July 22, 2014

Emerging Trends in Big Data Technologies

Emerging Trends in Big Data Technologies
  • Storm: Apache Storm is an open source distributed real-time computation system. Storm makes it easy to process streams of data, doing for real-time processing what Hadoop did for batch processing.
  • Spark: Spark is an in-memory data-processing platform that is compatible with Hadoop data sources but runs much faster than Hadoop MapReduce. It’s well suited for machine learning jobs, as well as interactive data queries, and is easier for many developers because it includes APIs in Scala, Python and Java.
  • Apache Hive: Apache Hive facilitates querying and managing large datasets residing in distributed storage. It also allows the map reduce programmers to plug in custom mappers and reducers.
  • Apache Tajo: Apache Tajo is a big data relational and distributed data warehouse system for Apache Hadoop. Tajo is designed for low-latency and scalable ad-hoc queries, online aggregation, and ETL (extract-transform-load process) on large-data sets stored on HDFS (Hadoop Distributed File System) and other data sources.
  • Twitter'Summingbird
Full report: http://www.infoq.com/research/big-data-emerging-trends

Friday, July 11, 2014

Khoa học dữ liệu, triết học và bóng đá (How Big Data Helped Germany in the World Cup 2014)


Tóm tắt bằng Vietnamese như sau:
Sau thất bại (2 lần hạng 3 thế giới, 2 lần vào chung kết Euro) từ 2006 (cuộc cách mạng bóng đá Đức do Jürgen Klinsmann đề xuất), đội tuyển Đức đã kết hợp giữa khoa học và thể thao một cách chặt chẽ nhằm tìm kiếm  danh hiệu thứ 4 (vô địch World Cup 2014).
Theo như trợ lý huấn luyện Hansi Flick, trong 2 năm qua, các sinh viên ở truờng đại học thể thao Cologne đã phát triển một hệ thống gồm cơ sở dữ liệu về cầu thủ, cách sử dụng chiến thuật và cách đá, đi bóng của từng câu thủ.Vì vậy, dữ liệu của 736 cầu thủ đá ỏ World Cup (gồm luôn tuyển Đức) đã đuợc số hóa để giúp ban huấn luyện đề ra từng chiến thuật cụ thể cho từng trận đấu ở giải kỳ này.
=> trận hòa Ghana chắc do thiếu data #_#

Câu hỏi: Với mỗi trận đấu, sẽ tồn tại ít nhất một cách để phá lối đá của đối phuơng và phát huy tối đa sức tấn công để ghi bàn ?
chờ đợi trân chung kết để xem điều này đúng hay sai :)


SAP data at HoffenheimThe data can be analysed in real-time by data experts - and training schedules can be adapted
NSA , a super analytic in football , is developed at Germany for this World Cup 2014
“The sports students in Cologne have been studying in great detail our opponent and put every play they’ve run, every newspaper article on them, and everything about them out there under the microscope and made all that data available to us,” 

Read more: http://www.dailystar.com.lb/Sports/Football/2014/Jul-08/263019-university-boffins-steer-german-tactics.ashx#ixzz379AoFIWj
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb) 


big data is about capturing the "moment". The German team was able to capture and analyze each and every moment about the Brazilian team including the passes they play, how they react upon pressure, and even every quote about them in newspapers. They were able to analyze hidden team behaviors and strategy information.
From https://www.linkedin.com/today/post/article/20140709143632-54591340-how-big-data-helped-germany-break-brazil-s-hearts-in-the-world-cup
Big Data is about capturing every single “moment” throughout the human life
https://www.linkedin.com/today/post/article/20140627113503-54591340-big-data-utopia

http://blogs.bridgei2i.com/2014/06/25/for-the-love-of-soccer-and-data-analytics/