Friday, October 15, 2021

Giáo Dục Khai Phóng Libero

 

Chương trình tham khảo : https://libero.school và các video, ghi chú được thêm bởi mình

Giáo dục cho bạn một kỹ năng, còn giáo dục khai phóng cho bạn phẩm giá - ELLEN KEY

CHUYỂN ĐỔI TƯ DUY

Chuyển đổi tư duy để học hỏi

Tư duy phát triển

Học cách học

Đọc sách thông minh

Trở thành người học tập suốt đời

SỰ HÌNH THÀNH CON NGƯỜI

Điều gì làm nên con người?

Cách mạng nhận thức

Cách mạng nông nghiệp

Sự thống nhất của loài người

Cách mạng khoa học và cách mạng công nghiệp

Con người trong thế giới hậu công nghiệp

NGÔN NGỮ VÀ TƯ DUY

Sự ra đời của ngôn ngữ

Ngôn ngữ và tư duy

Ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa

Chữ quốc ngữ

Nâng cao năng lực biểu đạt tiếng Việt

SỰ HÌNH THÀNH DÂN TỘC VIỆT NAM

Sự hình thành tính cách dân tộc và nhà nước

Biến động và thống nhất

Văn hóa Việt Nam

Người Việt – phẩm chất và thói xấu

TRIẾT HỌC VÀ VIỆC RÈN TRÍ NGHĨ

Triết học là gì?

Triết học và công việc rèn trí nghĩ

Đạo đức

Tri thức

Luật pháp

Hoài nghi

Tâm trí, não bộ, máy tính

Khoa học

Tự do

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Sự trưởng thành và khai sáng

Chức năng của giáo dục

Về tăng trưởng

Kinh nghiệm và tư duy

Mục tiêu, nội dung và phương pháp

Hứng thú và kỉ luật

Chương trình giáo dục khai phóng: trường hợp phổ thông và người trưởng thành

TÂM LÝ HỌC VÀ ỨNG DỤNG

Giới thiệu tâm lý học và các lĩnh vực nghiên cứu

Ngôn ngữ

Nhận thức

Cái tôi và xã hội

Sự đa dạng và hạnh phúc

Tâm lý học lâm sàng, sức khỏe tâm thần

CÁI ĐẸP VÀ CÁI HỮU DỤNG

Cái đẹp và cái hữu dụng

Nghệ thuật

Thiết kế

KỸ NĂNG SỐ (DIGITAL SKILL)

Phân tích và xử lý dữ liệu với Excel

Kỹ năng số, Khoa học dữ liệu

An toàn thông tin

CÁCH NỀN KINH TẾ VẬN HÀNH

Giới thiệu kinh tế học

Kinh tế học cổ điển

Lý thuyết Keynes

Giả thuyết kỳ vọng hợp lý

Các ngân hàng trung ương

Lạm phát

Thị trường chứng khoán

Suy thoái và khủng hoảng

Chính sách tiền tệ

Kinh tế học hành vi

Marketing

CHÍNH TRỊ

Công bằng

Công lý

Tự do

Luật pháp

Hệ thống chính trị Việt Nam

QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO

Sự hình thành quản trị

Vai trò quản trị

Đội nhóm và tổ chức

Các hoạt động quản trị

Các phong cách lãnh đạo

Các kỹ năng lãnh đạo

Văn hóa doanh nghiệp

Đạo đức và trách nhiệm xã hội

Thay đổi và chuyển hóa tổ chức

Công nghệ và đổi mới

TINH THẦN ĐỔI MỚI

Tư duy đổi mới, khởi sự và tinh thần doanh nhân

Sáng tạo, đổi mới, và phát minh

Cơ hội và nhu cầu

Giải quyết vấn đề

Các yếu tố của mô hình kinh doanh

Tư duy thiết kế

Khởi nghiệp tinh gọn

Tài chính

Con người

CAPSTONE PROJECT

Một dự án đổi mới, tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới hoặc giải quyết vấn đề xã hội.

Ví dụ đây là dự án của mình đang làm, từ những gì mình học:

  1. https://leocdp.com
  2. https://github.com/trieu/leo-cdp-free-edition
  3. Why LEO CDP is important for digital business: https://youtube.com/watch?v=zWEIUxCTEiY