Monday, October 7, 2019

Làm sao tối ưu mô hình lợi nhuận (Profit Model) với Customer Data Platform


  1. Tối ưu độ liên quan giữa điểm tiếp xúc truyền thông (media touchpoints) dùng phương pháp cá nhân hoá từ dữ liệu các chiến dịch A/B testing. 
  2. Trải nghiệm người dùng được tạo ra dữ liệu tiếp xúc ở thế giới thực (từ 5 giác quan) và chiều không gian thứ 6 là ý thức hay tâm trí của khách hàng, nó liền mạch như 1 câu chuyện (dùng Video TVC) nên bạn cần thiết kế trải nghiệm sản phẩm xoay quanh câu chuyện có cảm xúc để khiến họ ghi nhớ.
  3. Bạn dự đoán trạng thái cảm xúc khách hàng (tích cực, tiêu cực) từ dữ liệu phản hồi (feedback, comments)
  4. Tối ưu CLV thông qua các chương trình tích điểm, khuyến mãi giảm giá theo mùa, trợ giá tiêu dùng, các dịch vụ giá trị gia tăng cộng thêm (add-on services), cross-sell, up-sell.
  5. Phân tích dữ liệu về chi phí quảng cáo , truyền thông để tối ưu ngân sách marketing . 
Khi tối ưu giá được 3 thuộc tính từ bên trong tâm trí khách hàng (sự cá nhân hoá, trải nghiệm và sự trung thành), lúc này một khách hàng sẽ trở thành fan ruột về mặt giá trị thương hiệu branding. Với thời social media phát triển hiện nay, tính lan tỏa trong cộng đồng theo mạng lưới là theo cấp số nhân.

Video thuyết trình  ở Barcamp 2019
 

Featured Post

How to build Unified Experience Platform (CDP & DXP)

USPA framework What is USPA framework ? The USPA framework is conceptual framework, to develop Unified Experience Platform (the unified of ...