Sunday, August 25, 2019

Unified Technology Platform for Customer 360 Insights in data-driven businessQuy trình ứng dụng Big Data và AI  cho thấy Insights, hiểu rõ hơn về khách vi khách hàng và phát triển doanh nghiệp thần kỳ như thế nào ?

1)Customer Definition: Xác định khách hàng của bạn là ai ?

Định nghĩa khái niệm profile khách hàng từ dữ liệu Market Research và hệ thống CRM
1.1 Buyer Persona (Ideal Customer Profile) định nghĩa khách hàng lý tưởng của bạn là ai, chuyển thông tin này  cho bộ phận Marketing nội bộ công ty, lúc này có thể thuê Media Agency hoặc tự làm 4 quy trình căn bản sau:
  1. Marketing Strategy Planning: lên kế hoạch chiến lược marketing cho branding sản phẩm, concept, KPI và metrics  
  2. Media Strategy Planning: lên kế hoạch truyền thông ở các điểm chạm (media touchpoint) theo dữ liệu Media Research 
  3. Media Operation Planning: lên kế hoạch thực thi 
  4. Creative Media Production : sản xuất creative để đưa thông điệp sản phẩm một cách ấn tượng đến người tiêu dùng 
1.2 Single-view Profile Dashboard định nghĩa dashboard và các metrics để  xác định profile nào là Lead và các cách nâng cao CLV (Customer Lifetime Value)

Campaign Operation: nghệ thuật sử dụng media để tác động đến hành vi khách hàng như thế nào ?

Tham khảo chi tiết ở bài blog 

Single-view Analytics

  1. Single-view Profile Dashboard: tất cả thông tin 360 độ về profile
  2. Single-view Campaign Dashboard: tất cả thông tin 360 độ về campaign
  3. Single-view Media Dashboard Campaign:  tất cả thông tin về media (owned media, earned media và paid media)

Data Segmentation: 

phân tích dữ liệu theo ad-hoc query
Tham khảo thêm:
https://econsultancy.com/five-advanced-data-and-segmentation-tactics-for-marketing-and-sales/
Python code:
https://github.com/tristanga/Data-Analysis/blob/master/Notebooks/Automatic%20Customer%20Segmentation%20with%20RFM%20%28Python%29.ipynb

Personalization Engine:


Mục tiêu của cùng hệ thống là kết hợp công nghệ Big Data , A.I cùng Media Agency để  gia tăng 3 metrics cực kỳ quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp làm business nào
Brand Lift (Giá trị thương hiệu)
Tham khảo: https://tubularinsights.com/online-video-metrics-brand-advertisers-agencies/


Net Promoter Score 
(Khả năng sự trung thành và niềm tin của khách hàng với giá trị doanh nghiệp)
https://en.wikipedia.org/wiki/Net_PromoterCustomer Lifetime Value 
(Giá trị khách hàng đóng góp trực tiếp vào doanh thu, sự tăng trưởng business)


Tham khảo CLV: 
Bài Blog này biên tập bởi Triều Nguyễn (Admin BigDataVietnam)


Ngày 14/09/2019 này, mình có 1 buổi nói chuyện sâu hơn về chủ đề này. mọi người có thể xem thêm ở link này