Tuesday, August 27, 2019

Big Data, Customer Analytics và Customer Trends 2020

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đang diễn ra và sự phát triển vượt bậc của Internet thương mại trong thập kỷ qua đã thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống và trao quyền cho khách hàng tham gia thuận tiện với các tổ chức mà họ tương tác và giao dịch trên nhiều kênh. 
Ngày nay, họ có thể duyệt các tùy chọn sản phẩm và dịch vụ khi đang di chuyển (tìm kiếm trên thiết bị di động), tham gia với một kênh bán hàng trực tiếp (trò chuyện / video), giải quyết các vấn đề thông qua tự phục vụ (ví dụ: chatbot), cộng tác, xem reviews với các đồng nghiệp để xem xét các tùy chọn mua hàng (xã hội ), đàm phán và mua hàng (thương mại điện tử / thương mại điện tử) và để có các mặt hàng được giao trực tiếp đến trước cửa nhà của họ. 
Trong khi các doanh nghiệp đã nhiệt tình áp dụng các dịch vụ Digital 1.0 (e-commerce, mobile và social media) và tài sản số từ dữ liệu Customer Identity, thì biên giới tiếp theo là Digital 2.0.
tham khảo thêm https://www.slideshare.net/emeguedes/2020-customer-experience-in-digital-trends-in-retail