Tuesday, September 18, 2018

Ứng dụng Big Data cho việc phân tích trải nghiệm khách hàng (UX) từ thông tin truyền thông kỹ thuật số


Link download file PDF https://drive.google.com/open?id=1dWk-CSZj3MlSNjAluXflFiU1GMEh8b3X
Tham khảo: https://uxdesign.cc/user-experience-mapping-alice-emma-walker-868259547ba8

 • Khách hàng của chúng ta là ai ?
  => Segment Graph
 • Sở thích, tính cách và mong ước của họ là gì ?
  => Interest- Graph
 • Thống kê 3 phương tiện (medium) họ tiếp xúc thông tin truyền thông gần đây (trong 6 tháng) 
  • Consumers Most-Used Media
 • Phân tích trải nghiệm khách hàng (UX) cho điểm tiếp xúc thông tin truyền thông (touch point)
  => User Experience Heat Map Report
 • Thống kê 5 chủ đề thông tin mà khách hàng bị tác động sâu sắc về mặt cảm xúc
  => Deep Engagement report
 • Thống kê 6 đối tượng Key Influences mà khách hàng bị theo dõi thông tin gần đây (trong 3 tháng)
  => KOL Channel
 • Xác định 3 vấn đề, trải nghiệm mà khách hàng thường gặp
  => Problems
 • Hệ thống tìm kiếm và gợi ý các giải pháp phù hợp (sản phẩm, dịch vụ và thông tin)
  => Media Plan
 • Đánh giá tác động sau khi tiếp xúc lời đề nghị giải pháp
  => Post-Proposal Analysis report

Featured Post

How to build Unified Experience Platform (CDP & DXP)

USPA framework What is USPA framework ? The USPA framework is conceptual framework, to develop Unified Experience Platform (the unified of ...