Wednesday, June 24, 2020

Smart Retail O2O Model (4 6 8 Growth Hacking Model)

Các công ty / tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ sẽ phải "thích nghi" như thế nào trong một nền kinh tế suy thoái #Recession ?

Mô hình Smart Retail O2O được đề xuất như framework để mọi người tham khảo. Trọng tâm của mô hình là tổ chức quản lý dữ liệu khách hàng ngành Retail có tính hệ thống hơn #RightData, sử dụng công nghệ thông minh #RightTech với quy trình tối ưu cho từng nhóm segment khách hàng #RightProcess