Tuesday, October 9, 2018

Công ty thời Big Data, Industry 4.0 cần xây dựng core digital platform gì ?Ở  thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 (2020s) , hệ thống thông tin của các công ty không chỉ là các hệ thống ERP phức tạp, tốn tiền và khó sử dụng . Nó cần phải linh hoạt theo nhu cầu business, cần tính real-time market insights, cần đào tạo phát triển nhân viên liên tục (training platform) và quản trị tài sản giá trị nhất của công ty là khách hàng (CRM). Đó là 3 chức năng chính nhưng cần bổ sung khả năng tiếp cận khách hàng, truyền thông và quảng cáo giá trị sản phầm mới (Marketing & Ad Platform).

Tóm lại 4 platform nhưng 4 cánh tay trợ lực cho sự phát triển kinh doanh của 1 công ty bao gồm CRM, Market Insights, Sales training platform và Marketing Platform.

Giờ đi vào phần trung tâm, nội lực nội tại của 1 công ty bao gồm là portal, là cổng thông tin kết nối 10 điểm cốt lõi là:
  1. Thông tin thị trường
  2. Giới thiệu doanh nghiệp của bạn
  3. Thông tin sản phẩm
  4. Case studies hay câu chuyện thành công (thông tin thể hiện giá trị sản phẩm từ phía khách hàng)
  5. Chính sách giá bán 
  6. Thông tin khuyến mãi
  7. Các chứng nhận công nghệ hoặc giới thiệu công nghệ tạo ra giá trị, điểm khác biệt sản phẩm
  8. Quản lý tài liệu
  9. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
  10. Quy trình bán hàng  
Tóm lại, với nền kinh tế tri thức thì quản trị thông tin bằng portal trên nền tảng mobile, Big Data là điều thiết yếu và gắn chặn với mô hình kinh doanh của bất kỳ công ty nào.